جـیباتـو

اولین نسخه جیباتو منتشر شد.

نسخه بتا ۰.۱.۰ ، اولین نسخه برنامه جیباتو است که آماده دانلود و نصب می باشد.

این نسخه اپلیکیشن به صورت درون خانه و قبل از انتشار نسخه نهایی ،‌منتشر شده است. برای استفاده از این نسخه برنامه، نیازمند فعالسازی دسترسی بتا می باشید.

با فعالسازی حالت بتا ، قبل از باقی کاربران به امکانات جدید جیباتو دسترسی خواهید داشت.

نسخه بتا جیباتو

برای فعالسازی مجوز بتا و دسترسی به برنامه ،‌ از کد فعالسازی استفاده نمایید.

کد فعالسازی بتا :